2008. november 30., vasárnap

András napja_Advent első napja_Advent első vasárnapja, adventi koszorú_Advent első angyala

András napja, számomra először is a férjem és a kisfiam névnapja, és persze az apósom is András.

Aztán itt van szt. András, aki Jézus egyik apostola volt a 12 közül, igazából ezzel a nappal, vagyis november 30-al kezdődik számomra az Advent, ahogy egy korábbi bejegyzésemben az Adventi naptárban írtam, még akkor is, ha a vasárnapja nem erre a napra esik.

Advent első napján az adventi Termős asztalra 3 szép piros alma kerül egy tányérra, mivel mi hárman vagyunk. Így biztosírva, hogy a családtagok a jövő évben egészségesek legyenek. Szentestén (dec. 24.), aztán felvágjuk az almákat, darabjaikat összekeverjük egy tálban és mindenki eszik belőle.

És akkor néhány érdekesség szt. Andrásról:

Szent András apostol egyike volt a tizenkét tanítványnak, akik szem- és fültanúi lettek Jézus Krisztus földi művének. A Galileából (nem-zsidók-tartománya) származó András testvére volt Simon Péter, akit Jézus az egyház alapjává tett meg. András Isten-keresésére jellemző, hogy a Jézus szolgálatát előkészítő utolsó zsidó próféta, Keresztelő János tanítványává szegődött, majd miután szolgálata csúcsán Keresztelő János rámutatott az "Isten Bárányára" (Jézusra), András azonnal Jézus követője lett. Testvérét, Pétert is András vitte Jézushoz, s míg András a maga elhatározásából akart Jézus tanítványa lenni, addig Pétert Jézus szólította fel erre a szolgálatra. Így a két testvér otthagyta a halászéletet és háromévnyi tanítványságot vállaltak, utána pedig életük végéig tanúságot tettek szerte a világon, és az igazság mellett életük árán is kiálltak.

András apostoli működése [szerkesztés]
Az evangéliumokban András apostol a józan gondolkodású, kulturálisan nyitott, tettrekész tanítvány képét jeleníti meg, mely természete a legendákban fennmaradt élettörténetében is kirajzolódik. Apostoli gondolkodása és tettrekészsége leginkább a kenyérszaporítás csodája alkalmával tűnik ki. Kulturális nyitottságát pedig akkor érjük tetten, mikor a Júdeában örökké fennálló idegengyűlölet ellenére szívélyes az idegen görögökhöz, ugyanis meghallgatja kérésüket, és azt tolmácsolja is Jézus felé.Valószínűleg ezen mélyen emberséges tulajdonságainak köszönhető az is, hogy Jézus feltámadása után az isteni elhívást elsőként Kis-Ázsiában teljesíti, de nem a Pál által látogatott tengerparti területeken, hanem Örményországban és Kurdisztánban, tehát a Fekete-tengertől délre eső vidékeken. Valószínűsíthető, hogy András szeretettel és nem erőszakkal végzett szolgálatának eredménye, hogy a világon először Örményországban lett államvallás a kereszténység. Nyitottságának, megértő szemléletének köszönhetjük talán, hogy a különböző kulturákban is képviselni tudta Jézus Krisztus evangéliumát, feltehetően nem olyan formán, hogy a számára újszerűnek tűnő kulturára ráerőszakolta a sajátját a hozott üzenet megértése végett, hanem ő vette magára az adott kulturát, és annak a népnek a hagyomány-elemeit használva adta tovább a jóhírt. Ennél hatékonyabb misszionárusi módszer azóta sem létezik.Csak ennek tudjuk tulajdonítani azt a soha felül nem múlt tettét, hogy a legendás és titokzatos szkíták is beengedték Jézus apostolát belső életükbe, miután átlépte a Dunát. A "szkíta erkölcs" és a "szkíta törvény" igen híresek voltak az ókorban, s ma már azt is tudjuk, hogy elképesztően szervezett társadalmú, magas kulturát művelő ősi és hatalmas nép voltak. De András nem csak hogy az országukban telepedhetett le egy időre, hanem komoly mértékben részt vett Szkítia vallási életének alakításában is. András apostol, ahogy más kulturák esetében, úgy a szkítáknál is alaposan elmerülhetett a hagyományokban, a nép Isten-hitében. Nem írnak róla sokat, pedig megilletné a dicséret az apostolt, hogy András ezzel egyedülálló dolgot kísérelt és valósított meg az egész ókort tekintve! Ezt a teljesítményt András apostolon kívül, csak Fülöp apostol közelítette meg, a "ló-szerető". Ezért nevezzük Andrást és Fülöpöt máig úgy, hogy "a két szkíta-térítő". Jellemző a szkítákra, hogy Jézus tanítványain kívül más történelmi személy nem mondhatja el magáról, hogy ilyen mélyre hatolhatott a titokzatos szkíták életébe. András apostoli műve óta keresztények a szkíták.A szkíták és Thrákia után András Görögországba ment, ahol megint kapcsolatba kerül a görögséggel.Aztán az achaiai Pátra(Pátrai) városába ment, ahol a királlyal hitvitát folytatva, az uralkodó igen alacsony szellemi erényekről bizonyságot téve a hitvitájuk végeztével börtönbe vetette, majd keresztre feszíttette Kr. u. 60-ban, a legendák által tanusított ún. "Andráskeresztre" (X-formára ácsolt kereszt).Egyházi ünnepe november 30-ára került.
Itt bővebben is olvashattok róla:http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Andr%C3%A1s_(apostol)

Advent első vasárnapja, adventi koszorú
Maga az advent szó jelentése eljövetel (a latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „Úr eljövetele”).
A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát.
Régebben egyes vidékeken nevezték ezt az időszakot „kisböjtnek” is.
Advent első vasárnapja, a keresztény egyházi év első napja, mindig november 27. és december 3. közé esik.

Ezen a napon gyújtjuk meg az adventi koszorún az első gyertyát. Az adventi koszorút most már mindenki a saját ízlése szerint készíti el, illetve vásárolja meg, de a hagyományos koszorúra többféle vélekedést is találtam:

Wikipedia szerint:

Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával
Az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe katolikus körökben egy rózsaszín kivételével lila.
A gyertyákat vasárnaponként gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor.
Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, szeretet, öröm. Egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre (vagy közösségre) is utalnak:
Ádám és Éva – mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást (hit);
zsidó nép – akinek megígérte, hogy közülük származik a Messiás (remény);
Keresztelő Szent János – aki hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az utat az emberek szívéhez (szeretet);
Szűz Mária – aki megszülte a Fiút (öröm – rózsaszín gyertya).

És akkor egy másik vélekedés:

Az adventi koszorú hagyománya a régmúltba nyúlik vissza, és a néprajzkutatók szerint a téli napforduló szokásaival van kapcsolatban. Alapját szalmából, vesszőből a nyári napfordulón kellett elkészíteni, és ahogy múlt az idő, úgy díszítették az erdőkben található növényi részekkel, s télire fenyődíszt kapott. A mostanihoz hasonló koszorú készítése viszonylag új, a XIX. századból való német szokás. Az adventi, négy gyertyával készülő fenyőkoszorú északnémet tartományokból osztrák közvetítéssel került a múlt század közepén Magyarországra.

Egy harmadik:

Létezik egy másik színmagyarázat is, e szerint a gyertyák színe - a meggyújtás sorrendjében - kék, piros, fehér és lila. A gyertyák egy-egy, vasárnaponként érkező angyalt szimbolizálnak. A karácsony előtti negyedik vasárnap érkezik egy kék köpenybe öltözött angyal, hogy közelebb húzódjon az emberekhez. A következő vasárnap piros palástú angyala már a tiszta szeretetet sugárzó embereket keresi. A harmadik vasárnap fehér angyal jön, kezében fénysugarat tartva. Megérinti a sugárral azt, akinek tiszta szeretet lakik a szívében. A karácsony előtti utolsó vasárnap egy nagy, lila lepelbe öltözött angyal jelenik meg a mennybolton, s a béke dalát énekli. E daltól a földben szunnyadó valamennyi mag felébred, így újul meg tavasszal az élet.
Ezenkívül az igazi koszorúra illik fagyöngyöt tűzni és kék szalaggal átkötni. A gyertyák a világosságot és az idő múlását, a fagyöngy a levegőt, s a kék szalag a lélek gondjait elmosó vizet jelképezi. A rituálé szerint ha elkészül otthon a koszorú, akkor alkotóinak egy-egy pohár vizet kell inniuk a koszorú jelképeinek a sikerére.

És a negyedik:

Az adventi koszorú alig másfél száz éve készült. A leírások szerint 1860-ban az egyik berlini árvaházban az ünnep előtt gyertyákkal díszített, kör alakú, abroncsos csilláron jelezték a még karácsonyig hátralévő idő múlását. A keresztény templomokban már jóval korábban is hagyományos időmérő eszköz volt a sokágú csillár, amelyen a meggyújtott gyertyákkal jelezték a karácsony közeledtét.

HA nem siklik el a sok-sok szöveg közt, akkor kérlek benneteket, hogy mutassátok be a saját adventi koszorútokat, és meséljétek el, hogy miért éppen olyan!Az enyém ebben az évben ilyen lett:

A gyertyákat én festettem meg hozzá üvegmatrica festékkel, mert nem kaptam ilyet készen és pont most ilyet képzeltem a koszorúra :-)!

Aránylag egyszerűt szerettem volna, remélem sikerült. Azt hiszem a konyhában, az ebédlőasztalon lesz a helye ebben az évben, így lesz biztonságos.

Advent első angyala:
Az első angyal Advent első vasárnapján érkezik.

Ezen a napon érkezik meg a mennyből az az angyal, akiért az első szál gyertya ég: Ő egy kék köpenyt visel, erről lehet felismerni, ha találkoznál vele. Azért jön, hogy közelebb terelje egymáshoz az embereket, akik közül a legtöbben ez időben csak magukkal vannak elfoglalva, s előfordul, hogy saját szeretteikre sem jut idejük. De azok, akik ismerik az angyal érkezésének napját, ráérezhetnek, amikor hozzájuk közel kerül. Ezen a napon szól először az angyal, s keresni kezdi azokat az embereket, akik meg akarják hallgatni őt.

2008. november 27., csütörtök

Készülő adventi naptár


Na ezt még tavaly kezdtem el a kisfiamnak. de egyszer korábban kelt fel és nagyon megtetszett neki, majdnem darabokra tépte :-)))!

Akkor úgy döntöttem, majd jövőre, vagyis most. Nem biztos, hogy elkészülök vele, mert még sok mindent kellen rajta varrni.

Eredetileg úgy akartam, hogy hátul kivágom az ablakok mögött és ott alakítom ki az ajándék helyét, de azt hiszem ezt egyenlőre kihagyom.

Két nagy karácsonyfa kerül majd rá, apró karikákkal és oda lesznek felaggatva az ajándékok, szigorúan naponta egy! Csak elkészüljek vele hétfőig!
Egyébként az ötlet talán a tavalyi, vagy tavaly előtti Praktikából van, egy olvasó küldte be.

Ha van még gyors, megvalósítható ötletetek, akkor ne kíméljetek :-)))

2008. november 23., vasárnap

Adventi naptár_készülődés a jeles napokon!

Az alábbi különleges Adventi naptárral szeretnék nektek kedveskedni. Kb. 6-8 éve (lehet, hogy nem annyira régen...) jelent meg az eredeti változata egy Lakáskúltúrában. Sajnos már nem emlékszem melyikben, és egyenlőre nem találom az eredetit. Minden évben aktualizálom, de lényegében ez volt az eredeti, néhány kiegészítéstől eltekintve. A napokhoz kapcsolódó tevékenységek a 4 adventi vasárnap kivételével minden évben változatlanok, mert igazából a névnapokhoz kapcsolódnak.

Nem mondom, hogy 100%-ig betartom minden egyes pontját, de igyekszem. Remélem érdekesnek találjátok majd és többé-kevésbé bekapcsolódtok majd a menetébe.

A karácsonyhoz társítható növények

Ha kertünkbe már betelepítettük a várakozás díszeit, odabent se feledkezzünk meg róluk. Az ősz csonthéjas terméseit, az örökzöldek fásvirágait, a tobozokat, meg Ádám és Éva bűnbeejtő almáját tegyük egy tálra. Helyezzük köréje az évszakot jelző szobanövényeket, Mikulás nagy piros fellevelű virágját, karácsony virágzó kaktuszát, az éjféli születést a golgotai halállal összekötő krisztustövist, az „örjöngést” okozó, vagyis a lenti és a fenti világ titkait feltáró azáleát.
A Mária szenvedését jelképező ciklámen virága is ez idő tájt nyílik, de csak hűvösebb helyiségekben érzi jól magát. A karácsonyi kaktusz csak akkor virágzik, ha bimbózás után már nem mozgatjuk, ezért korábban vigyük téli helyére.
Az alábbiakban pedig napról-napra végigkövethetünk egy rendhagyó karácsonyi rítust, amely ha megtetszik később az adventi várakozás részévé válhat, beépülhet szokásaink közé, akár csak egy-egy nekünk tetsző tevékenységet kiragadva belőle.

Jó szórakozást és kellemes készülődést!

2008. november 30. vasárnap, András, Andor

András nappal kezdődik az Adventi várakozás időszaka és ebben az évben egyben ez a nap Advent első vasárnapja is.
- Adventi koszorú (k) elkésztése, az első gyertya meggyújtása.
- Kialakítani a termős asztal helyét a nappaliba (vagy természetesen a lakás bármely nekünk tetsző pontján), elkezdhetjük feldíszíteni a lakást
- Fényesítsünk ki annyi piros, egészséges almát, amennyi családtagunk van és András napkor helyezzük el egy szép tálban vagy kosárban a kialakított termős asztalunkon.

2008. december 4. csütörtök, Borbála, Barbara

- Ma kell a Borbála napi ágakat (9 db, de legalább 4db) levágni a gyümölcsfákról, vagy aranyvesszőről. Ha még nem volt tartós fagy az idén, akkor 1-2 napra be kell tenni a levágott ágakat a fagyasztóba, és csak azután vízbe tenni.

2008. december 5. péntek, Vilma

- A Mikulás ma éjszaka jár, ezért elkészteni a csomagokat és a kisuvickolt cipőkbe tenni.

2008. december 6. szombat, Miklós

- A mai napon kell elhelyezni a feldíszített cserepet a mikulásvirággal a termős asztalon.

2008. december 7. vasárnap, Ambrus

- Mézeskalácssütés! A mai napon kezdjük a mézeskalácssütést, saját jól bevált receptünk alapján. A díszítésre szánt mézeskalácsból néhányat helyezzünk el a termős asztalon.

- És a mai napra esik Advent második vasárnapja, meggyújthatunk egy újabb gyertyát a koszorúnkon.

2008. december 8. hétfő, Mária, Marion

- A mai napon tegyük a cikláment egy feldíszített kaspóban a termős asztalra.

2008. december 12. péntek Gabriella

- Ma kell készíteni az angyalkákat. Választhatunk egyszerű, papírból kivágottat, vagy bonyolult, saját magunk által varrt angyalkákat, a lényeg, hogy készüljenek.

Ha van gyermekünk, vonjuk be őket is a mókába! Készülhetnek a fára dísznek, vagy ajándékba egy kedves ismerősnek, de mindenképpen tegyünk belőlük négyet (advent négy angyala) a termős asztalunkra is.

2008. december 13. szombat, Luca, Otília

- A kidíszített tálkába Luca búza elvetése, majd elhelyezése a termős asztalon. 24-én este aztán a vacsoránál, mindenki ételére hintsünk az apróra vágott búzából, a következő boldog év reményében.

2008. december 14. vasárnap, Szilárda

- Advent harmadik vasárnapja, gyújtsuk meg a harmadik gyertyánkat is a koszorúnkon.

2008. december 17. szerda, Lázár, Olimpia

- Örökzöldek ágainak elhelyezése az asztalon (fenyőágak, lomblevelű örökzöldek ágai, pld.: borostyán, magyal, fagyöngy ) Vigyázzunk a lomblevelűú örökzöldekkel, ahol kisgyermek, vagy olyan háziállat van, amely hozzájuk férhet, mert a legtöbbjük MÉRGEZŐ!)

2008. december 21. vasárnap Tamás

- A betlehem elkészítése és elhelyezése a termős asztalon.
Valamint ebben az évben erre a naptra esik Advent negyedik vasárnapja is, és immár az összes gyertyánk lángja fellobban a koszorúnkon!

2008. december 23. kedd Viktória, Niké

- A termő ág elkészítése. Többfelé elágazó gledícsiaág feldíszítése apró díszalmákkal, dióval és kék szalagokkal. A kész mű elhelyezése a termős asztalon.

2008. december 24.szombat, Ádám, Éva SZENTESTE

- Díszítsük fel a karácsonyfát szokásainknak megfelelően és próbáljuk ezt az estét és a következő napokat szeretteink körében eltölteni.

BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT MINDENKINEK!

Mostantól újra itt vagyok

Mostantól vagyok újra, a babák Exiefonál csücsülnek és várják a holnapi kiállítást. Igyekszem majd pótolni minél előbb a sok-sok lemaradásomat.

2008. november 15., szombat

Meghívó

Szeretnélek meghívni titeket, egy különleges kiállításra. A babavarró topikra körülbelül egy éve találtam rá, de kicsit később csatlakoztam csak hozzájuk. Nem csak babákat varrunk együtt, hanem sok minden másban is segítettünk már egymásnak. Volt találkozók idén februárban... és most kiállításra készülünk, az elkészült babákkal. Mindenkit nagyon sok szerettel várunk rá!

2008. november 5., szerda

Mentegetőzés


Már a Babavarrás topicon mentegettem magam, de most itt is megteszem. Elnézést mindenkitől, akinek esetleg nem válaszoltam, de most nagyon el vagyok havazva itthon, és közösségi munkával is. Ha viszont leülök a nethez, akkor nincs időm másra. Sajnos ez a hét ilyen lesz, de utána itt leszek megint (És ezt nyugodtan lehet fenyegetésnek is venni!).


Azért varrok (majd mutatok képeket), még kertezem, és sokat vagyunk kint a kisfiammal, mert úgy gondolom, ezt a gyönyörű őszi időt érdemes kihasználni. Most egyedül szervezem a faluban a Baba-mama klubbot (ez a közösségi munkám), és a tegnapi napom délelőttje a játékok lemosásával telt. Még a jövő hétre is akad majd tenni való, mert a játszó szőnyeget és a plüss állatokat mosni kell, de erre nem maradt kapacitásom már a héten. Ma délután már beindulunk! Ez persze további szervezéssel jár majd még, de már nem lesz ilyen szoros.


Mmama, Bea és Judit!


Köszönöm, hogy rám gondoltatok a játékkal kapcsolatban, és fogok is majd játszani veletek, de ezt is ajövő hétre halasztanám. Kérlek, ne haragudjatok érte!


Lele!


Itt válaszolok neked is, nyugodtan vegyél fel a bloglistádra, én csak örülni fogok neki :-)


Akkor én a jövő hétig el is köszönnék, persze megleslek néha titeket, de csak nagyon gyorsan, és csak azért, hogy megnyugodjon a lelkem kicsit. Jövő héten aztán beírogatok mindnekinek!

2008. november 1., szombat

Sütőtökös muffin, és sütőtökrémleves

Az első nap az évben, amikor sütőtök keről az asztalunkra. Ehhez a hagyományunkhoz úgy ragaszkodom, mint a Márton napi libasülthöz és a december 24-i mákosbobájkához. Már hetekkel ezelőtt beszereztem egy nagy kanasai sütőtököt. Ezt szeretem a legjobban, mert finom édes, gyönyörű a színe és ami fintos egy nagy erősebb éssel is fel tudom dolgozni, a magyar tökkel ellentétben, amihez legtöbbször fűrész kellett.

Sütőtökös muffin
Hozzávalók:

10 dkg margarin
10 dkg cukor
25-30 dkg durvára reszelt sütőtök (nyersen)
15 dkg finom liszt
5 dkg búzadara
1 tojás
1 sütőpor (7 gr)
1 vaníliáscukor (7 gr)
1 kk őröltfahéj
csipet só

Elkészítés:

A tököt durvára lereszeljük és hozzákeverjük a búzadarát. Külön tálban kikeverjük a cukrot a margarinnal, majd a tojással.

Megint külön tálban összekeverjük a lisztet, sütőport, vaníliáscukrot, a fahéjat és a sót.

A cukros-vajas-tojásos keveréket hozzákeverjük a tökös kevercshez, majd ezután a szárazanyagokat is hozzáöntjük, és fakanállal alaposan összekeverjük.

Margarinnal kikent muffinformába tesszük a masszát és 180-190 fokos előmelegített sütőben 20-25 perc alatt megsütjük.

Mikor kivettük a sütőből, azon nyomban mindegyik mmuffint meglocsoljuk egy kis tejjel. Így sokkal puhább lesz.

Sütőtökrémmleves (két változatban)


Hozzávalók:

kb. 60 dkg sütőtök
2-3 db burgonya (csak az első változathoz)
4 dl főzőtejszín (a második változathoz csak 2 dl kell)
1 db póréhagyma
olaj
kevés só
durvára őrölt színes bors
őrölt szerecsendió
annyi víz, amennyi ellepi (kb 1,5 liter)

A vajban pirított kenyérkockákhoz:

kenyérkocka :-)
vaj

Első változat:

A póréhagymát karikákra vágjuk és megfuttatjuk a forró olajon, sózzuk. A megtisztított kimagozott sütőtököt kockákra vágjuk és a hagymára tesszük. Annyi vízzel öntjük fel, amennyi éppen ellepi. Mikor puhára főtt, a tejszínnel összeturmikszoljuk, vagy botmixerrel (én ezzel szoktam) pürésítjük. Durvára őrölt színes borssal és őrölt szerecsndióval fűszerezzük és az egészet összerottyantjuk a tűzhelyen.

Második változat:

Ugyanúgy készül mint az első (minő meglepetés!), de a tökkel együtt két-három krumplit is felkockázunk és együtt puhára főzzük. Dupla mennyiségű tejszínnel pürésítjük. Nem olyan intenzív ízű mint az első változat, a képen ez a változat látható, most ezt készítettem el.

Mindkettőre feltét:
- pirított tökmag és tökmagolaj (ezt most nem kaptam)
- vajban pirított kenyérkockák

Vajban pirított kenyérkockák:

Hozzávalók:

kb. 4 vékony szelet burgonyás (vagy bármilyen kenyér)
3-4 ek (kb. 10 dkg) vaj, vagy margarin

Elkészítés:
A kenyeret felkozkázzuk, és egy jó evőkanálnyi vajat megolvasztunk egy teflon serpenyőben. A kenyérkockák harmadát beleszórjuk és a forró vajban megpirítjuk. Tányérra szedjük és jöhet a következő vaj, kenyérkocka adag. Azért érdemes kisebb adagokban csinálni, mert biztosan nem ég meg. Így is elég gyorsan kell majd dolgoznunk.

És bónuszként, a sült tök, ahogy én csinálom:

Azért ehhez nem kell nagy leírás, szinte mindenki csinált már. Nagyon szeretjük és főleg azt, ahogyan a külső része megsül a töknek. Ezért, hogy minél több élvezethez jussunk, az egész tököt megpucolom, (meg persze kimagozom) és vékony szeletekre vágom (hamarabb megsül). A tepsibe alufóliát szoktam tenni, könnyebb a tisztítás. Ráültetem a szeleteket és mehet a forró sütőbe. Gyakran kinyitom a sütőajtót, hogy a gőz könnyebben távozhasson és biztosabban "megbőrösödjön" a tökszelet kívülről, mert nekem így a legfinomabb, közben persze belül krémesen lágy lesz.

Nem elhanyagolható szempont, hogy egyből enni lehet, nem kell maszatolni a héjával.

Mindenkinek Jó Étvágyat Kívánok!

November